” Żyjący współcześnie człowiek często powoduje, że jego stawy są niewłaściwe eksploatowane. Wbrew potocznym opiniom nie ma to związku z forsownym typem aktywności fizycznej. Odwrotnie to właśnie stagnacja są przyczyną takiego zjawiska jak gorsza ruchomość stawów. Stawy